Loading...
 

Έρευνα - Καινοτομία

Όλες οι σειρές προϊόντων που αντιπροσωπεύουμε, παρασκευάζονται από αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού και του εσωτερικού. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα τους αποδεικνύεται με μακροχρόνιες επιστημονικές μελέτες in vitro και in vivo. 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ένα καλλυντικό προϊόν που έρχεται σε επαφή με το σώμα μας και, κυρίως, με τις πιο ευαίσθητες περιοχές, πρέπει να είναι, πρώτα απ' όλα, ασφαλές και στη συνέχεια αποτελεσματικό.

Η Ekuberg Pharma ενισχύει την  ηθική δέσμευση προς τους πελάτες της κάθε μέρα, προσφέροντας συνεχώς προϊόντα που ανταποκρίνονται πλήρως στις προσδοκίες τους όσον αφορά στην ποιότητα και την ασφάλεια.

Η ασφάλεια όλων των προϊόντων Dermoxen είναι εγγυημένη από την επιλογή των πρώτων υλών, τα οποία περνάνε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας, μέχρι και την εισαγωγή στην αγορά του τελικού προϊόντος, το οποίο υφίσταται εργαστηριακές δοκιμές in vitro και in vivo κλινικές δοκιμές, υπό την αυστηρή επίβλεψη δερματολόγων και γυναικολόγων.

Κάθε παρτίδα των προϊόντων Dermoxen δοκιμάζεται για να ελεγχθεί ότι η παρουσία βαρέων μετάλλων όπως νικέλιο, χρώμιο, κοβάλτιο, υδράργυρο και παλλάδιο, που μπορεί να προκύψει από τις διαδικασίες παραγωγής, είναι πάντα στην ελάχιστη ποσότητα ώστε να είναι αντιαλλεργικά.

  • In vitro δοκιμή σωρευτικού ερεθισμού σε ανακατασκευασμένο μοντέλο δέρματος

Το καλλυντικό προϊόν φέρεται σε επαφή με το in vitro ανακατασκευασμένο μοντέλο δέρματος για 18 ώρες. Το δυναμικό ερεθισμού καθορίζεται από την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των κυττάρων (vs θετικός και αρνητικός έλεγχος), και με μέτρηση της απελευθέρωσης και παραγωγής φλεγμονωδών μεσολαβητών, όπως Γαλακτική αφυδρογονάση, ένα κυτταροπλασματικό ένζυμο, του οποίου η θέση δείχνει μια απώλεια της ακεραιότητας της κυτταρικής μεμβράνης, και η ιντερλευκίνη 1α, μία κυτοκίνη που παίζει καθοριστικό ρόλο στη φλεγμονώδη διαδικασία.

Ένα συστατικό ή ένα προϊόν θεωρείται ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ όταν παρατηρείται απουσία κυτταροτοξικότητας και εάν δεν υπάρχει σημαντική αύξηση σε προ-αποδέσμευση των φλεγμονωδών κυτοκινών.

Μετά από αυτές τις δοκιμές, όλα τα προϊόντα Dermoxen έχουν ταξινομηθεί ως ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΑ για το δέρμα.

  • In vitro δοκιμή σωρευτικού ερεθισμού σε  ανακατασκευασμένο μοντέλο ανθρώπινου κολπικού επιθηλίου

Χάρη σε αυτή την in vitro δοκιμή, αξιολογείται το δυναμικό ερεθισμού των προϊόντων γυναικείας υγιεινής, σε ανακατασκευασμένο κολπικό επιθήλιο. Το προϊόν φέρεται σε επαφή με το επιθήλιο για  18 ώρες. Ο χρόνος έκθεσης που απαιτείται για να μειωθεί η βιωσιμότητα του ιστού σε 50% (ET50) υπολογίζεται. Η παραγωγή της γαλακτικής αφυδρογονάσης, ένα κυτταροπλασματικό ένζυμο του οποίου η θέση δείχνει μια απώλεια της ακεραιότητας της κυτταρικής μεμβράνης, αξιολογείται επίσης.

Μετά από αυτές τις δοκιμές, όλα τα προϊόντα Dermoxen έχουν ταξινομηθεί ως ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΑ για το δέρμα.

  • Δερματολογικά τεστ

Ολόκληρη η σειρά προϊόντων Dermoxen έχει δοκιμαστεί in vivo σε 20 υγιείς εθελοντές, προκειμένου να εκτιμηθεί η συμβατότητα με το δέρμα. Η δερματολογική δοκιμή έχει διεξαχθεί με ένα αποφρακτικό επίθεμα δοκιμής, το οποίο εφαρμόζεται στο δέρμα της πλάτης του κάθε εθελοντή, για 48 ώρες.

Η συμβατότητα του προϊόντος με το δέρμα έχει αξιολογηθεί από έναν δερματολόγο 15 λεπτά και 24 ώρες μετά την αφαίρεση του επιθέματος. Οι ακόλουθες παράμετροι θεωρούνται: ερύθημα και οίδημα.

Μετά από αυτή τη δοκιμή, όλα τα προϊόντα Dermoxenέχουν ταξινομηθεί ως ΜΗ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚA για το δέρμα.

  • Δοκιμή για Βαρέα μέταλλα

Το νικέλιο, το χρώμιο, το κοβάλτιο, ο υδράργυρος και το παλλάδιο είναι βαρέα μέταλλα τα οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα αλλεργιογόνα για τον άνθρωπο. Θα τα βρείτε στη φύση, σε πολλά μεταλλικά αντικείμενα, αλλά και σε ορισμένες μορφές απορρυπαντικών, καλλυντικών, σε βαφές και, σε μικρή ποσότητα, ακόμα και σε τρόφιμα.
Για να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα είναι απολύτως ασφαλή, η Ekuberg Pharma πραγματοποιεί συγκεκριμένες δοκιμές σε κάθε παρτίδα παραγωγής που επιβεβαιώνουν ότι οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων είναι χαμηλότερες από 0,00001%.

Σχετικά άρθρα: 

  • Αξιολόγηση θεραπείας με φλουκοναζόλη 150 mgδισκία σε σύγκριση με φλουκοναζόλη 150 mg δισκία σε συνδυασμό με την κρέμα Dermoxen Lenitiva απέδειξε ότι μειώνει τα συμπτώματα σε γυναίκες με αιδοιοκολπική καντιντίαση - Δείτε αναλυτικά τη μελέτη εδώ.
  • Αποτελεσματικότητα της κρέμας Dermoxen® lenitiva για τον κνησμό - Δείτε αναλυτικά τη μελέτη εδώ.
  • Αποτελεσματικότητα κατά της κολπικής ξηρότητας σε γυναίκες που πλήττονται από συστηματική σκλήρυνση και επιδράσεις στη σεξουαλική δυσφορία. - Δείτε αναλυτικά τη μελέτη εδώ
  • Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα του Tribulus terrestris ως συστατικό για Δερματολογικά Σκευάσματα - Δείτε περισσότερα εδώ.